MaterialRötgen i Göteborg AB

Välkommen till
MaterialRöntgen i Göteborg AB.

 

Materialröntgen i Göteborg AB är en trygghetsfaktor för svensk industri. 

Med högteknologisk och sofistikerad utrustning utför vi tillverkningskontroll, både mobilt och i stationära anläggningar. Arbetsuppgifterna består av tillverkningskontroll genom oförstörande provning med metoderna röntgen, ultraljud ,sprickindikering och visuell kontroll av svets.
Varje dag förmedlar våra konsulter spetskompetens till en rad företag vad gäller kvalitetssäkring, miljöledning, svets- och materialrådgivning samt projektdokumentation.
Våran affärsidé är att prova och kvalitetskontrollera svensk industri för att minimera driftsstörningar och personskador.

Dataskyddspolicy
Vår policy är att personuppgifter som vi behandlar inte skall komma ut till obehöriga. Data med personuppgifter som vi behandlar sparas därför endast på server, och skickas inte vidare.
 Information som framkommit i samband med vårt arbete skall behandlas konfidentiellt och äganderätt skall skyddas. Vi följer de rättsligt bindande åtagandena som gäller vår bransch

 Scroll DownJohn S.

Arbetsområden

 

 

OFÖRSTÖRANDE PROVNING (OFP) Röntgen radiografering (RT) 

- används för att kontrollera material och svetsar med avseende på inre felaktigheter.  

Ultraljudprovning (UT) 

- används också för att kontrollera material och svetsar med avseende på inre felaktigheter och även applicerbart för att mäta godstjocklekar på olika typer av strukturer och material såsom plåtar, profiler, rör etc.

Magnetpulverprovning (MT) 

- en metod för att indikera ytdefekter i
ferromagnetiska material.
  

Avmagnetisering 

- görs för att ta bort kvarvarande magnetism. 

Penetrantprovning (PT) 

- en metod för att indikera ytdefekter i material. 

Virvelströmsprovning (ET) 

- en metod med många möjligheter beroende på material och vad man önskar kontrollera. Vanligtvis används metoden för att kontrollera ytdefekter i svets och material. 

Visuell kontroll (VT) 

- kanske den bästa metoden att med hjälp av ögonen eller optiska mätinstrument utföra en noggrann kontroll av ett objekts tillstånd. 

Hårdhetsmätning (HT) 

- utförs för att kontrollera hårdhet i material och svets. T ex vid nyproduktion eller efter värmebehandling, kontrollera material efter speciella driftssituationer såsom haveri, brand osv. 

Läcksökning 

- görs för att konstatera eventuella läckor. 

Provtryckning 

- görs för att prova hållfastheten på olika konstruktioner.

 

Visste
du
att?!

MaterialRöntgen är ett av SWEDAC ackrediterat provningslaboratorium inom området oförstörande provning i provningsmetoderna radiografering, ultraljudprovning, penetrantprovning, magnetpulverprovning, vissuell kontroll samt innehar godkännande att utföra tjockleksmätning av fartyg oberoende av längd och storlek som är klassade hos följande klassificeringssällskap: Lloyds Register, DNV-GL(fd. Det norkse Veritas & Germanischer Lloyd).

 

 

DNV-GL

Lloyds Register

 

 

 

 

Arbeta med oss!

Vi på Materialröntgen i Göteborg AB söker kontrolltekniker/provningsoperatör. Tjänsten innefattar arbete med industriell oförstörande provning. Vi söker dig med minst gymnasial utbildning och som är tekniskt intresserad.

Vänlig översänd CV samt dina kontaktuppgifter till anders.olofsson@materialrontgen.se om du är intresserad.


Anders Olofsson +46 (0) 730 96 36 00 anders.olofsson@materialrontgen.se

Materialröntgen i Göteborg AB

ARÖDS INDUSTRIVÄG 54
SE-417 05 GÖTEBORG

Martin Gustavsson +46 (0) 730 68 40 24 martin.gustavsson@materialrontgen.se
Martin Johansson +46 (0) 730 96 36 70 martin.johansson@materialrontgen.se
     

 

Överklagande och klagomål

Detta är en vägledning för överklagande och klagomål. Var god följ denna för att vi skall kunna hantera ert ärende så effektivt som möjligt.Ett klagomål skall alltid vara skriftligt och inkludera följande information:

-Namn

-Position

-Företagsnamn och adress

-Kontaktuppgifter

-Ärende för överklagan / klagomål

Den klagande får skriftligt besked att klagan är mottagen.

Alla klagomål på Materialröntgen i Göteborg AB hanteras av huvudansvarig alt. dess ställföreträdare. Personal hos Materialröntgen i Göteborg AB som deltagit i arbetet kan inte delta i behandlingen av ett klagomål.Efter utredning av ärendet meddelas skriftligt resultatet till den klagande. Alla klagomål och dess underlag föreläggs till ledningsgruppen.

Överklagande/Klagomål skickas till: 

Materialröntgen i Göteborg AB

ARÖDS INDUSTRIVÄG 54
422 43 HISINGS BACKA 

Alternativt: martin.gustavsson@materialrontgen.se