MaterialRötgen i Göteborg AB
MR

MR (1)

Arbetsområden

OFÖRSTÖRANDE PROVNING (OFP) Röntgen radiografering (RT) 

- används för att kontrollera material och svetsar med avseende på inre felaktigheter. 


Ultraljudprovning (UT) 

- används också för att kontrollera material och svetsar med avseende på inre felaktigheter och även applicerbart för att mäta godstjocklekar på olika typer av strukturer och material såsom plåtar, profiler, rör etc.

Magnetpulverprovning (MT) 

- en metod för att indikera ytdefekter i ferromagnetiska material. 

 
Avmagnetisering 

- görs för att ta bort kvarvarande magnetism. 


Penetrantprovning (PT) 

- en metod för att indikera ytdefekter i material. 


Virvelströmsprovning (ET) 

- en metod med många möjligheter beroende på material och vad man önskar kontrollera. Vanligtvis används metoden för att kontrollera ytdefekter i svets och material. 


Visuell kontroll (VT) 

- kanske den bästa metoden att med hjälp av ögonen eller optiska mätinstrument utföra en noggrann kontroll av ett objekts tillstånd. 


Hårdhetsmätning (HT) 

- utförs för att kontrollera hårdhet i material och svets. T ex vid nyproduktion eller efter värmebehandling, kontrollera material efter speciella driftssituationer såsom haveri, brand o

s v. 

 
Läcksökning 

- görs för att konstatera eventuella läckor. 


Provtryckning 

- görs för att prova hållfastheten på olika konstruktioner.

 
 

 

 

Dataskyddspolicy 

Vår policy är att personuppgifter som vi behandlar inte skall komma ut till obehöriga.

Data med personuppgifter som vi behandlar sparas därför endast på server, och skickas inte vidare.

 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed